Frågor & Svar


Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna om Adileum. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor så återkommer vi så snart vi kan. Skicka din fråga till: adileum@aprobia.se

Produktinfo jan -16

Vad betyder prebiotikum och probiotikum?

Prebiotikum är substanser som stimulerar och balanserar den naturliga mikrofloran i tjocktarmen, dvs. ger positiva effekter på blodsocker och blodfetter samt skyddar mot infektioner och inflammationer. Dessutom ger prebiotikum en förlängd mättnadskänsla.

Probiotikum är nyttiga och välgörande mikrober som tillförs tunntarmen och skapar en sund balans i tarmfloran samt stärker immunförsvaret.

Beställ nu

Läs mer

Vad innehåller Adileum?

Adileum är ett kombinerat prebiotikum och probiotikum av kända och välgörande mikrobstammar som bland annat används för livsmedel (t ex kultiverade mjölkprodukter och surkål) och bryggeriprodukter (ale och bitter).

En tablett innehåller: Adileum-kultur (6,5 miljoner mikroorganismer)
Kostfiber: inulin och isomalt
Bindemedel: kiseldioxid, magnesiumstearat veg., magnesiumsalt och fettsyror
Fyllnadsmedel: ris- och sojamjöl
Smakämnen: stevia och vanilj
Dragering: hydroxypropylmetylcellulosa

Adileum består endast av naturliga och godkända ingredienser.

Beställ nu

Läs mer

Är det bra att ta Adileum när man är gravid?

Det är allmänt känt att allt man äter och dricker under graviditeten påverkar barnet. Om mamman tar Adileum varje dag för att stärka sitt eget immunförsvar och hålla tarmfloran I balans innebär det att effekten också överförs till barnet, dvs. ett ökat skydd mot infektioner och andra sjukdomar, till exempel födoämnesallergier. Först i 2-årsåldern har ett barn ett bra eget immunförsvar.

Beställ nu

Läs mer

Hjälper Adileum vid halsbränna/reflux?

Magsaft läcker upp i matstrupen på grund av att övre magmunnen inte sluter tätt vilket kan ge en brännande smärta och obehag i halsen och bröstet. Halsbränna beskrivs ofta som tillfälliga besvär orsakade av bland annat kosthållning, livsstil, stress mm. Reflux har en underliggande systemisk störning som ger återkommande uppstötningar av magsaften och detta kan leda till inflammatoriska förändringar på slemhinnan och även orsaka sårbildningar.

Personer med återkommande symtom av halsbränna/reflux har rapporterat snabb lindring efter intag av Adileum och att symtomen hålls tillbaka helt eller lindras betydligt med ett regelbundet intag av Adileum.

Personer med mer tillfälliga symtom “kommer ihåg” att ta Adileum under den närmaste tiden efter en attack och rapporterar längre symtomfria perioder mellan attackers.

Beställ nu

Läs mer

Hjälper Adileum vid IBS, ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Förenklat är IBS (Irritable Bowel Syndrome), ulcerös kolit och Crohns sjukdom olika grader av inflammatoriska förlopp i tarmkanalen och symtomen är också likartade.

Adileum bygger upp och stabiliserar tarmfloran så att inflammationer dör ut och symtomen minskar. Diarréer upphör, vävnader återhämtar förlorad vätska, aptiten stimuleras och man får ett bättre välbefinnande och ett mer normalt socialt liv.

Beställ nu

Läs mer

Hjälper Adileum vid turistdiarré och matförgiftning?

Diarré kan orsakas av att man blivit rejält förkyld eller har ätit något olämpligt. Då bör man ta upp till 8 tabletter på en gång för att ”chocka” inkräktarna i tarmsystemet och sedan ta 2 tabletter var sjätte timma. Effekten märks inom några timmar. För att undvika turistdiarré vid resor till varmare länder är det klokt att ta Adileum 14 dagar innan man reser och sedan under hela vistelsen utomlands. Tips: Låt hela familjen få Adileum då.

Beställ nu

Läs mer

Kan man ge barn Adileum?

Barn, från spädbarn till tonåringar, kan ta produkten regelbundet vid olika typer av mag-/tarmrelaterade besvär, födoämnesallergier mm. Tabletten är kanske svår för mindre barn att ta och en rekommendation från en småbarnsförälder, är att stöta sönder tabletten i mortel och blanda med t.ex. banana.

Beställ nu

Läs mer

Kan Adileum lindra ledbesvär?

Reumatoid artrit, reumatism, är ett autoimmunt tillstånd som också kan relateras till magens funktion. RA-patienter rapporterar bättre rörlighet och mindre ömhet i leder med regelbundet intag av Adileum. Förbättringar upplevs normalt redan inom 2-3 veckor.

Beställ nu

Läs mer

Minskar laktos- eller glutenallergi med Adileum?

Minskad känslighet för laktos och gluten rapporteras ofta av dem som äter Adileum – även att en del personer har blivit i princip besvärsfria med regelbundet intag av produkten. Kroppens tarm- och immunfunktioner behöver en viss tid för att uppnå balans och jämvikt med Adileum. Därför rekommenderas minst 14 dagars regelbundet intag innan man upplever någon förändring av känsligheten mot laktos, gluten eller annat födoämne.

Beställ nu

Läs mer

Kan Adileum påverka hjärtmedicin?

Inga möjliga eller troliga biverkningar eller korsreaktivitet med annan terapi eller medicinering har observerats i kombination med regelbundet intag av produkten.

Beställ nu

Läs mer

Bör man ta Adileum när man går på penicillin?

Antibiotika, antiinflammatoriska preparat och annan långvarig medicinering kan påverka tarmfloran negativt med olika typer av symtom som följd, t.ex. förstoppning, diarréer, magont mm. Det gamla talesättet att äta filmjölk vid penicillinbehandling har sin välmotiverade grund och Adileum är en mycket avancerad ”filmjölkskultur” med hög överlevnad genom magsäcken och därmed en snabb effekt redan i början av taxmen.

Beställ nu

Läs mer

Vad händer i tarmen?

I tarmens övre del, ileum, möts utsidan och insidan, dvs. nedbrytningsprodukterna från födan möter försvarscellerna i det lymfatiska immunförsvaret och detta är helt avgörande för vårt välmående.

Alla nedbrytnings-/biprodukter undersöks och kontrolleras av de s.k. lymfocyterna. Fullvärdiga näringsämnen, substanser och byggstenar släpps vidare ut i systemet via blodbanan efter godkännande. Okända och icke-godkända substanser som kan utgöra ett hot mot kroppens funktioner, t.ex. ofullständigt nedbrutna substanser, nya/första exponeringen av mikrobrester från utsidan, antigen mm. genomgår en variation av immunprocesser beroende på kroppens status och behov vid tillfället. Bulkmaterialet från födan som inte kan utnyttjas, går vidare ut genom tarmen.

De okända och icke-godkända substanserna kan antingen oskadliggöras direkt av försvarsceller eller utnyttjas för att uppgradera immunförsvaret för framtida behov genom att t.ex. bilda antikroppar som kan neutralisera substansen vid ny exponering.

Vid förnyad exponering av en ”hot-substans” finns då troligtvis redan en specifik antikropp i systemet. Hotsubstansen, antigenet, oskadliggörs då genom bindning till antikroppen. Finns inte antikroppen kvar, finns ändå en unik Minnescell som genast börjar producera den specifika antikroppen mot antigenet.

Adileum balanserar och stabiliserar en störd tarmflora och uppgraderar och förstärker immunförsvaret mot inflammationer, infektioner, antigener, mm. så att motståndskraften ökar.

Beställ nu

Läs mer

Vad påverkar tarmen?

Tarmflorans sammansättning är inte statisk utan varierar med livsstil, matvanor, säsongsvariationer i födan, ålder, sjukdomar och medicinering. Störningar i tarmfloran kan orsakas av många faktorer, allt från förkylning och influensa till kost, sjukdomar och medicinering. En frisk kropp har normalt en immunbuffert att försvara sig med och de flesta tillstånd kan stabiliseras och normala funktioner återställas.

Längre retningar och störningar på tarmfloran kan leda till en utarmning av immunbufferten och kroppsförsvaret hinner inte ”fylla på” i tillräcklig takt. Illamående, kräkningar och diarréer är typiska symtom vid dessa situationer. Ofta sammanfattas sådana återkommande och övergående symtom under namnet ”IBS”, Irritable Bowel Syndrome.

Mer långdragna störningar kan leda till kroniska inflammationer i tarmen varvid kommunikationen mellan tarmens matsida och det lymfoida immunförsvaret blockeras. Antigen och okända/skadliga substanser kan då läcka ut i kroppen och orsaka sekundära reaktioner, t.ex. allergier, men också kroniska tillstånd, t.ex. ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt autoimmuna sjukdomar, t.ex. reumatoid artrit.

Individer med kroniska och autoimmuna tillstånd som regelbundet tar Adileum rapporterar betydlig lindring av symtom/besvär och en väsentlig höjning av livskvaliteten.

Individer med autoimmuna tillstånd upplever att symtom/besvär återkommer efter 12-14 dagar när de glömt eller låtit bli att ta Adileum.

Beställ nu

Läs mer

Vilken dos ska jag ta?

Rätt dosering och regelbundenhet ger bästa effekt
Genom att ta Adileum i rätt dos och med regelbundenhet hålls balansen och stabiliteten i tarmen under kontroll. En daglig normaldos är 2 tabletter som tuggas eller sväljs hela. Vid akuta magbesvär kan man ta upp till 8 tabletter.

Normaldos avser dagsdosen för en normalt frisk människa i uppbyggande/förebyggande syfte. Alla individer reagerar olika på kosttillskott beroende på matvanor, livsstil, ålder, sjukdomar, medicinering, mm. Dosen kan självklart varieras efter eget tycke, t.ex.1 tablett 2 gånger per dag eller 4 tabletter varannan dag. Det viktiga är att hålla fast vidsamma dos och takt. Varje individ bör därför prova sig fram till vad som känns best.

Beställ nu

Läs mer