Urinvägsinfektionerna försvann


”Sedan 30-årsåldern har jag lidit av orolig, bullrig och gasig mage. Symtomen har accelererat med åldern. Regelbundna och bestämda mattider har varit viktiga och minsta överdrag på tiden har lett till kännbara magbesvär i 3-4 timmar.

Återkommande urinvägsinfektioner, speciellt t.o.m. klimakteriet, men även därefter har behandlats med antibiotika, vilka har gjort magbesvären än värre. Min husläkare bedömde att jag lider av någon sorts födoämnesallergi, kanske laktos, så jag drog ned på laktosintaget och kände mig då något bättre.

3 månader efter att jag började äta Adileum känner jag det som om jag har en buffert och tål mycket mer samt att regelbundenhet med måltider inte är lika viktig. Jag har inte längre några magbesvär/symtom och kan nu också äta vanlig filmjölk utan att symtomen återkommer även om jag fortfarande är försiktig med laktosintaget. Jag har inte heller haft några urinvägsinfektioner sedan jag började med Adileum.”

Maja-Lena S

Beställ nu