Vad påverkar tarmen?

Tarmflorans sammansättning är inte statisk utan varierar med livsstil, matvanor, säsongsvariationer i födan, ålder, sjukdomar och medicinering. Störningar i tarmfloran kan orsakas av många faktorer, allt från förkylning och influensa till kost, sjukdomar och medicinering. En frisk kropp har normalt en immunbuffert att försvara sig med och de flesta tillstånd kan stabiliseras och normala funktioner återställas.

Längre retningar och störningar på tarmfloran kan leda till en utarmning av immunbufferten och kroppsförsvaret hinner inte ”fylla på” i tillräcklig takt. Illamående, kräkningar och diarréer är typiska symtom vid dessa situationer. Ofta sammanfattas sådana återkommande och övergående symtom under namnet ”IBS”, Irritable Bowel Syndrome.

Mer långdragna störningar kan leda till kroniska inflammationer i tarmen varvid kommunikationen mellan tarmens matsida och det lymfoida immunförsvaret blockeras. Antigen och okända/skadliga substanser kan då läcka ut i kroppen och orsaka sekundära reaktioner, t.ex. allergier, men också kroniska tillstånd, t.ex. ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt autoimmuna sjukdomar, t.ex. reumatoid artrit.

Individer med kroniska och autoimmuna tillstånd som regelbundet tar Adileum rapporterar betydlig lindring av symtom/besvär och en väsentlig höjning av livskvaliteten.

Individer med autoimmuna tillstånd upplever att symtom/besvär återkommer efter 12-14 dagar när de glömt eller låtit bli att ta Adileum.

Beställ nu