Vad händer i tarmen?

I tarmens övre del, ileum, möts utsidan och insidan, dvs. nedbrytningsprodukterna från födan möter försvarscellerna i det lymfatiska immunförsvaret och detta är helt avgörande för vårt välmående.

Alla nedbrytnings-/biprodukter undersöks och kontrolleras av de s.k. lymfocyterna. Fullvärdiga näringsämnen, substanser och byggstenar släpps vidare ut i systemet via blodbanan efter godkännande. Okända och icke-godkända substanser som kan utgöra ett hot mot kroppens funktioner, t.ex. ofullständigt nedbrutna substanser, nya/första exponeringen av mikrobrester från utsidan, antigen mm. genomgår en variation av immunprocesser beroende på kroppens status och behov vid tillfället. Bulkmaterialet från födan som inte kan utnyttjas, går vidare ut genom tarmen.

De okända och icke-godkända substanserna kan antingen oskadliggöras direkt av försvarsceller eller utnyttjas för att uppgradera immunförsvaret för framtida behov genom att t.ex. bilda antikroppar som kan neutralisera substansen vid ny exponering.

Vid förnyad exponering av en ”hot-substans” finns då troligtvis redan en specifik antikropp i systemet. Hotsubstansen, antigenet, oskadliggörs då genom bindning till antikroppen. Finns inte antikroppen kvar, finns ändå en unik Minnescell som genast börjar producera den specifika antikroppen mot antigenet.

Adileum balanserar och stabiliserar en störd tarmflora och uppgraderar och förstärker immunförsvaret mot inflammationer, infektioner, antigener, mm. så att motståndskraften ökar.

Beställ nu

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *