Kan Adileum påverka hjärtmedicin?

Inga möjliga eller troliga biverkningar eller korsreaktivitet med annan terapi eller medicinering har observerats i kombination med regelbundet intag av produkten.

Beställ nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *