Hjälper Adileum vid IBS, ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Förenklat är IBS (Irritable Bowel Syndrome), ulcerös kolit och Crohns sjukdom olika grader av inflammatoriska förlopp i tarmkanalen och symtomen är också likartade.

Adileum bygger upp och stabiliserar tarmfloran så att inflammationer dör ut och symtomen minskar. Diarréer upphör, vävnader återhämtar förlorad vätska, aptiten stimuleras och man får ett bättre välbefinnande och ett mer normalt socialt liv.

Beställ nu