Grundläggande om tarmen

En frisk vuxen människa bär på upp till 1,5 kg levande mikroorganismer i tarmen för att kunna bryta ned födan och omvandla den till näringsämnen, essentiella substanser, byggstenar mm. för kroppens alla celler/vävnader och synteser.

Tarmfloran är en sammansättning av otaliga mikrobstammar som samverkar och håller varandra i balans för att kunna omvandla födan genom att utsöndra bioaktiva substanser, såsom organiska syror, hormoner och enzymer, och därmed skapa den rätta miljön för nedbrytningen så att omvandlingen till fullvärdiga näringsämnen kan ske.

I tarmens övre del, ileum, möts utsidan och insidan, dvs. nedbrytningsprodukterna från födan möter försvarscellerna i det lymfatiska immunförsvaret och detta är helt avgörande för vårt välmående.

Beställ nu